Victoria: Đề xuất yêu cầu người phạm tội đóng thêm tiền phạt để hỗ trợ nạn nhân đang được xem xét

16:00' 09-02-2018
Những người vi phạm pháp luật ở Victoria có thể phải đóng thêm một khoản tiền phạt để hỗ trợ nạn nhân của các vụ phạm tội theo một đề xuất đang được chính quyền bang xem xét.

  Photo: abc.net.au
  Ủy viên phụ trách nạn nhân của các vụ phạm tội Greg Davies đã đưa ra ý tưởng này trong một đệ trình đề nghị xem xét cải cách Đạo luật Hỗ trợ Nạn nhân Các Vụ phạm tội.
  Ông Davies lập luận rằng khoản tiền nhỏ bổ sung vào khoản tiền phạt lái xe quá tốc độ hoặc các tội nặng hơn này có thể được sử dụng để thành lập nguồn quỹ trị giá hàng triệu đô la để hỗ trợ nạn nhân của các vụ phạm tội.
  Ông Davies cũng cho biết các nạn nhân thường không có tiền sau khi bị tấn công. Ông Davies tin rằng kế hoạch này có thể quyên góp gần 100 triệu đô la một năm. Chưởng lý Martin Pakula đã xác nhận chính quyền bang đang xem xét đề xuất này.
  “Tôi đã thảo luận với ông Greg Davies về ý tưởng của ông ấy. Chính quyền bang rất quan tâm đến việc yêu cầu người phạm tội quyên góp để hỗ trợ thêm cho các nạn nhân,” ông Pakula nói.
  “Chúng tôi đang bàn về vấn đề này và cũng rất quan tâm đến các khuyến nghị của Ủy ban Cải cách Luật pháp.” Ông Pakula cũng nói rằng thời gian sửa đổi đạo luật chưa được đề ra vì vấn đề vẫn đang được thảo luận.
  Phát ngôn viên của phe đối lập John Pesutto nói rằng đề xuất tương tự của Liên đảng sẽ chỉ đánh thuế đối với những người phạm tội nghiêm trọng.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Kế toán - Thuế vụ?
MT Accountants Vùng: St Albans. Phone: 9367 8011
Xem thêm

Chuyên về kế toán, khai thuế và tài chánhLoading...

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ