Người dùng phải trả tiền mới được dùng Facebook để chống tin giả? Người dùng phải trả tiền mới được dùng Facebook để chống tin giả?
Facebook không cần can thiệp kỹ thuật để chống nạn fake news (tin tức giả mạo), Facebook chỉ cần làm một việc: đó là áp dụng mô hình kinh doanh không giám sát, không gây nghiện và không thao túng. Chỉ cần ra cơ chế thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ và người dùng phải trả tiền mới được dùng Facebook.
Tin Mới
Xem Thêm
5