Nam thanh niên tông vào con trâu đứng giữa đường, cả hai thiệt mạng Nam thanh niên tông vào con trâu đứng giữa đường, cả hai thiệt mạng
Đang lưu thông trên đường trong đêm khuya, nam thanh niên bất ngờ đâm vào con trâu đứng giữa đường, khiến cả người và trâu cùng chết tại chỗ.
Tin Mới
Xem Thêm
5