Malcolm Turnbull và Scott Morrison. Photo: Alex Ellinghausen
  ... đối với chính phủ của Thủ tướng Turnbull trong cuộc thăm dò Fairfax-Ipsos mới đây, với đa số cử tri ủng hộ việc đánh thuế vào các ngân hàng lớn và việc tăng thuế Medicare Levy.
  Tuy nhiên, đảng Lao động Úc vẫn nắm giữ tỷ lệ ủng hộ là 53% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ Liên đảng là 47% nếu chọn lựa giữa hai chính đảng.
  Đối với câu hỏi mang tính quyết định là liệu ngân sách liên bang năm nay có công bằng hay không, 42% cử tri đã đồng ý, và 39% cử tri không đồng ý, một kết quả có chiều hướng tích cực với tỷ lệ ủng hộ cao hơn tỷ lệ phản đối là 3 điểm phần trăm.
  So với ngân sách của những năm trước, ngân sách liên bang năm 2014 có tỷ lệ phản đối nhiều hơn tỷ lệ ủng hộ đến 30 điểm phần trăm, kết quả tệ nhất trong 21 năm đối với câu hỏi này.
  Ngân sách liên bang năm 2015 có kết quả khả quan hơn, với tỷ lệ ủng hộ cao hơn tỷ lệ phản đối là 19 điểm phần trăm.
  Ngân sách liên bang năm 2016 có tỷ lệ phản đối nhiều hơn tỷ lệ ủng hộ 6 điểm phần trăm, mặc dù nhìn chung, ngân sách của cựu chính phủ thuộc đảng Lao động được cho là công bằng.
  Các biện pháp chủ chốt được công bố bởi Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison bao gồm khoản thuế mới trị giá 6.2 tỷ đô la đối với năm ngân hàng lớn nhất ở Úc, trợ cấp bổ sung 18.6 triệu đô la đối với các trường học ở Úc trong 10 năm tới, tăng thuế Medicare Levy thêm 0.5% kể từ tháng 7/2019, nhằm thu về hàng tỷ đô la để cấp vốn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm một sân bay mới ở phía Tây Sydney và một tuyến xe lửa nội địa từ Melbourne đến Brisbane.
  Mỗi một biện pháp kể trên đều được ủng hộ bởi ít nhất 58% cử tri, riêng gói trợ cấp trường học được ủng hộ bởi một tỷ lệ lớn bất ngờ là 86% cử tri.
  Khoản thuế đối với năm ngân hàng lớn được ủng hộ bởi 68% cử tri, 61% cử tri ủng hộ tăng thuế Medicare Levy đối với những người có thu nhập trung bình và người có thu nhập cao, và 58% cử tri ủng hộ việc Khối thịnh vượng chung đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Xây nhà?

nhận sữa chữa và tân trang nhà