ABC News: Kate Hill
  Dự luật này sẽ quy định việc xử phạt đối với hành động thu thập, chia sẻ, hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh khỏa thân của người khác mà không được sự đồng ý của họ, với mục đích trả thù.
  Dự luật này đã được thiết kế trong vòng 12 tháng qua, và đến nay đã gần hoàn thành. Chính phủ vẫn đang soạn thảo dự luật này, với nhiều hình thức xử phạt mạnh tay đối với những người vi phạm.
  Theo đó, Văn phòng Ủy viên eSafety sẽ phụ trách hoàn thiện các quy định xử phạt dân sự trong dự luật đó, trước khi trình lên Quốc hội vào cuối năm nay. Dự luật này đã và đang được soạn thảo trong bối cảnh một nghiên cứu toàn diện nhất gần đây cho thấy, cứ năm người ở Úc thì có một người đã từng bị lạm dụng về hình ảnh theo cách nào đó.
  Xét ở cấp độ tiểu bang, Phó Giáo sư Nicola Henry thuộc Đại học RMIT University cho biết, các đạo luật hiện hành ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ đối với vấn đề lạm dụng bằng hình ảnh là chưa thỏa đáng.
  “Chỉ có các tiểu bang gồm Nam Úc, Victoria, NSW và Vùng Lãnh thổ Thủ đô đã đặt ra những tội danh cụ thể đối với việc lạm dụng bằng hình ảnh, song hiệu quả thực thi chưa cao. Chẳng hạn như tại Victoria, luật cấm trả thù bằng cách chia sẻ ảnh khỏa thân của người khác đã được áp dụng từ năm 2015, song tính đến nay chỉ mới có 209 người bị bắt hoặc bị triệu tập do vi phạm luật này. Còn tại các tiểu bang khác ở Úc vẫn chưa có những tội danh cụ thể về việc lạm dụng bằng hình ảnh, mà chỉ đang dựa trên những tội danh khác hiện có, chẳng hạn như tội rình rập người khác”, Phó Giáo sư Henry nói.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dịch vụ người lớn?
Phoenix Relaxation Vùng: Oakleigh South. Phone: 9543 5901
Xem thêm

giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ôngLoading...

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ