Cô gái sống sót phi thường sau 41 ngày lênh đênh trên biển Cô gái sống sót phi thường sau 41 ngày lênh đênh trên biển
Tỉnh dậy, trước mắt Tami là biển cả mênh mông, xung quanh không một bóng người, thuyền bị hỏng và khi đó, cô mới 23 tuổi.
Tin Mới
Xem Thêm
5