Trọng tâm của chương trình nghị sự Thượng đỉnh liên Triều lần ba Trọng tâm của chương trình nghị sự Thượng đỉnh liên Triều lần ba
Vấn đề phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên là trọng tâm của chương trình nghị sự Thượng đỉnh liên Triều lần 3. 
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ