Xem Dự Báo Thời Tiết

Sydney, Australia

15°C - 59°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió W - 17 Km/h

Độ ẩm: 59%

Thursday
13°C - 20°C
Friday
11°C - 17°C
Saturday
11°C - 17°C
Sunday
12°C - 18°C
Monday
12°C - 20°C

Melbourne, Australia

13°C - 55°F

Hiện tại: Partly cloudy

Hướng gió NW - 11 Km/h

Độ ẩm: 72%

Thursday
9°C - 15°C
Friday
10°C - 16°C
Saturday
10°C - 16°C
Sunday
11°C - 15°C
Monday
7°C - 13°C

Adelaide, Australia

14°C - 57°F

Hiện tại: Light Drizzle

Hướng gió N - 0 Km/h

Độ ẩm: 88%

Thursday
11°C - 18°C
Friday
11°C - 20°C
Saturday
13°C - 21°C
Sunday
12°C - 19°C
Monday
11°C - 15°C

Brisbane, Australia

19°C - 66°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió N - 13 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thursday
12°C - 22°C
Friday
12°C - 23°C
Saturday
13°C - 21°C
Sunday
12°C - 21°C
Monday
12°C - 23°C

Darwin, Australia

25°C - 77°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió ENE - 6 Km/h

Độ ẩm: 79%

Thursday
22°C - 32°C
Friday
23°C - 31°C
Saturday
22°C - 31°C
Sunday
22°C - 31°C
Monday
22°C - 31°C

Perth, Australia

12°C - 54°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió SE - 4 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thursday
8°C - 19°C
Friday
11°C - 20°C
Saturday
10°C - 19°C
Sunday
7°C - 19°C
Monday
8°C - 19°C

Hobart, Australia

11°C - 52°F

Hiện tại: Partly cloudy

Hướng gió NNW - 17 Km/h

Độ ẩm: 66%

Thursday
7°C - 12°C
Friday
7°C - 13°C
Saturday
6°C - 12°C
Sunday
9°C - 16°C
Monday
6°C - 11°C
 • TP Hà Nội

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   25°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
 • TP HCM

  • 18°C ~ 64°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió SSW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 51%
  • Thứ 4
   16°C ~ 26°C
  • Thứ 5
   16°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 24°C
  • Thứ 3
   16°C ~ 22°C
 • TP Hải Phòng

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
 • TP Đà Nẵng

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • TP Cần Thơ

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Mưa nhẹ
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 4
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
 • An Giang

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bà Rịa

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Vũng Tàu

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bắc Giang

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bắc Kạn

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bạc Liêu

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bắc Ninh

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bến Tre

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 62%
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
 • Bình Định

  • 35°C ~ 96°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SSE - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Thứ 4
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
 • Bình Dương

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bình Phước

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Bình Thuận

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Cà Mau

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Cao Bằng

  • 31°C ~ 87°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió NE - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 59%
  • Thứ 4
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   16°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   20°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 35°C
 • Đắk Lắk

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Đắk Nông

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Mưa rào vừa hoặc nặng hạt
  • Hướng gió WSW - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 88%
  • Thứ 4
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 32°C
 • Điện Biên

  • 38°C ~ 100°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SSE - 3 Km/h
  • Độ ẩm: 41%
  • Thứ 4
   20°C ~ 40°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 34°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 35°C
 • Đồng Nai

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa rào vừa hoặc nặng hạt
  • Hướng gió NNW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 73%
  • Thứ 4
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
 • Đồng Tháp

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 34°C
 • Gia Lai

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Hà Giang

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 51%
  • Thứ 4
   20°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 36°C
 • Hà Nam

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 36°C
 • Hà Tĩnh

  • 30°C ~ 87°F
  • Hiện tại: Mưa rào vừa hoặc nặng hạt
  • Hướng gió SE - 14 Km/h
  • Độ ẩm: 80%
  • Thứ 4
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 37°C
 • Hải Dương

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
 • Hậu Giang

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Hòa Bình

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 37°C
 • Hưng Yên

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Khánh Hòa

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Mưa nhẹ
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 4
   28°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
 • Kiên Giang

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Kon Tum

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Lai Châu

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Lâm Đồng

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Lạng Sơn

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Lào Cai

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Long An

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 62%
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
 • Nam Định

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Nghệ An

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét
  • Hướng gió SW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
 • Ninh Bình

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Ninh Thuận

  • 36°C ~ 97°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 16 Km/h
  • Độ ẩm: 54%
  • Thứ 4
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 36°C
 • Phú Thọ

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSW - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Thứ 4
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
 • Quảng Bình

  • 34°C ~ 94°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 62%
  • Thứ 4
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
 • Quảng Nam

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 32°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
 • Quảng Ngãi

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 37°C
 • Quảng Ninh

  • 35°C ~ 94°F
  • Hiện tại: Mưa rào vừa hoặc nặng hạt
  • Hướng gió SW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 4
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 37°C
 • Quảng Trị

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
 • Sóc Trăng

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Sơn La

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SE - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 51%
  • Thứ 4
   21°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 34°C
 • Tây Ninh

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét
  • Hướng gió SW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 32°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
 • Thái Bình

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 32°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 34°C
 • Thái Nguyên

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
 • Thanh Hóa

  • 32°C ~ 90°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió NE - 16 Km/h
  • Độ ẩm: 71%
  • Thứ 4
   25°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 34°C
 • Thừa Thiên Huế

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Tiền Giang

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 20%
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 40°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 41°C
 • Trà Vinh

  • 36°C ~ 96°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SW - 12 Km/h
  • Độ ẩm: 61%
  • Thứ 4
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
 • Tuyên Quang

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
 • Vĩnh Long

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió NNW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 83%
  • Thứ 4
   13°C ~ 20°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   13°C ~ 18°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 19°C
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 21°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 3
   16°C ~ 21°C
 • Vĩnh Phúc

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
 • Yên Bái

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
 • Phú Yên

  • 31°C ~ 87°F
  • Hiện tại: Các cơn giông tố nổi lên gần đó
  • Hướng gió W - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 25°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 30°C