Xem Dự Báo Thời Tiết

Sydney, Australia

22°C - 72°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió NNE - 17 Km/h

Độ ẩm: 73%

Tuesday
17°C - 22°C
Wednesday
19°C - 24°C
Thursday
13°C - 20°C
Friday
8°C - 16°C
Saturday
13°C - 18°C

Melbourne, Australia

19°C - 66°F

Hiện tại: Light Rain Shower, Rain Shower

Hướng gió W - 4 Km/h

Độ ẩm: 78%

Tuesday
16°C - 21°C
Wednesday
11°C - 17°C
Thursday
7°C - 10°C
Friday
3°C - 12°C
Saturday
11°C - 15°C

Adelaide, Australia

18°C - 64°F

Hiện tại: Light Rain, Rain Shower

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 88%

Tuesday
15°C - 24°C
Wednesday
13°C - 20°C
Thursday
9°C - 15°C
Friday
10°C - 15°C
Saturday
9°C - 19°C

Brisbane, Australia

21°C - 70°F

Hiện tại: Partly cloudy

Hướng gió E - 9 Km/h

Độ ẩm: 78%

Tuesday
15°C - 24°C
Wednesday
16°C - 24°C
Thursday
13°C - 26°C
Friday
11°C - 23°C
Saturday
11°C - 22°C

Darwin, Australia

29°C - 84°F

Hiện tại: Clear

Hướng gió NW - 7 Km/h

Độ ẩm: 75%

Tuesday
24°C - 31°C
Wednesday
24°C - 32°C
Thursday
23°C - 30°C
Friday
23°C - 27°C
Saturday
22°C - 28°C

Perth, Australia

22°C - 72°F

Hiện tại: Partly cloudy

Hướng gió SW - 24 Km/h

Độ ẩm: 57%

Tuesday
12°C - 23°C
Wednesday
12°C - 22°C
Thursday
12°C - 25°C
Friday
13°C - 23°C
Saturday
12°C - 23°C

Hobart, Australia

15°C - 59°F

Hiện tại: Partly cloudy

Hướng gió N - 0 Km/h

Độ ẩm: 88%

Tuesday
11°C - 17°C
Wednesday
8°C - 16°C
Thursday
5°C - 12°C
Friday
10°C - 11°C
Saturday
9°C - 14°C
 • TP Hà Nội

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
 • TP HCM

  • 14°C ~ 57°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió E - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 76%
  • Thứ 2
   14°C ~ 23°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 26°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 28°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 28°C
 • TP Hải Phòng

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 31°C
 • TP Đà Nẵng

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • TP Cần Thơ

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Thứ 2
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 35°C
 • An Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bà Rịa

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió N - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 2
   18°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 32°C
 • Vũng Tàu

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bắc Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bắc Kạn

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bạc Liêu

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bắc Ninh

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bến Tre

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bình Định

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bình Dương

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bình Phước

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Bình Thuận

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Cà Mau

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Cao Bằng

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió S - 8 Km/h
  • Độ ẩm: 72%
  • Thứ 2
   20°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 24°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 33°C
 • Đắk Lắk

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Đắk Nông

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Điện Biên

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Đồng Nai

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Đồng Tháp

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 25°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 30°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 31°C
 • Gia Lai

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Hà Giang

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
 • Hà Nam

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   24°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
 • Hà Tĩnh

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
 • Hải Dương

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 31°C
 • Hậu Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Hòa Bình

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 40°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 35°C
 • Hưng Yên

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Khánh Hòa

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Thứ 2
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 37°C
 • Kiên Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Kon Tum

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Lai Châu

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Lâm Đồng

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 31°C
 • Lạng Sơn

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Lào Cai

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Long An

  • 16°C ~ 61°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SE - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 78%
  • Thứ 2
   14°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   16°C ~ 25°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 25°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 25°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 29°C
 • Nam Định

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Nghệ An

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Ninh Bình

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   24°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 33°C
 • Ninh Thuận

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Phú Thọ

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Quảng Bình

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Quảng Nam

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Quảng Ngãi

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Quảng Ninh

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Quảng Trị

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Sóc Trăng

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Sơn La

  • 19°C ~ 66°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió N - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 88%
  • Thứ 2
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 30°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 30°C
 • Tây Ninh

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Thái Bình

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   24°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 31°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 32°C
 • Thái Nguyên

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Thanh Hóa

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Thừa Thiên Huế

  • 27°C ~ 81°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 2
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 38°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
 • Tiền Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Trà Vinh

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Tuyên Quang

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Sương mù
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Thứ 2
   23°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 34°C
 • Vĩnh Long

  • 16°C ~ 61°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SE - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 78%
  • Thứ 2
   14°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   16°C ~ 25°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 25°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 25°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 29°C
 • Vĩnh Phúc

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Yên Bái

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C
 • Phú Yên

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 16%
  • Thứ 2
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 24°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 28°C