THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tạiCập nhật: 06:42 - 23/02/2019 Hôm nay23/02 Thứ Bảy Ngày mai24/02 Chủ Nhật Ngày kia25/02 Thứ Hai

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
23oC-33oC Có mây, trời nắng
22oC-34oC Có mây, trời nắng
24oC-34oC Có mây, trời nắng

Thời tiết Hà Nội

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
19oC-24oC Có mưa
19oC-24oC Nhiều mây, không mưa
20oC-24oC Có mưa

Thời tiết Đà Nẵng

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
24oC-31oC Có mây, trời nắng
24oC-31oC Có mây, trời nắng
22oC-29oC Ít mây trời nắng

Thời tiết Cần Thơ

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
23oC-34oC Có mây, trời nắng
21oC-35oC Có mây, trời nắng
24oC-34oC Có mây, trời nắng

Thời tiết Nha Trang

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
24oC-30oC Có mây, trời nắng
24oC-30oC Có mây, trời nắng
23oC-30oC Ít mây trời nắng

Thời tiết Hải Phòng

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
19oC-23oC Có mưa
20oC-23oC Nhiều mây, không mưa
19oC-23oC Có mưa

Thời tiết Sơn La

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
15oC-28oC Có mây, trời nắng
17oC-28oC Có mây, trời nắng
15oC-28oC Có lúc có mưa

Thời tiết Việt Trì

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
18oC-23oC Có mưa
19oC-23oC Nhiều mây, không mưa
19oC-24oC Có mưa

Thời tiết Pleicu

(Hôm nay, cập nhật lúc 06:42)
Đang cập nhật
17oC-33oC Có mây, trời nắng
17oC-34oC Có mây, trời nắng
18oC-32oC Có mây, trời nắng