Tết này đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, bao giờ cưới sẽ báo! Tết này đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, bao giờ cưới sẽ báo!
Bao giờ lấy chồng em sẽ thông báo, gửi thiệp mời, bao giờ sinh con cũng vậy. Đừng ai hỏi em gì hết, để em ăn một cái Tết thật ngon!
Tin Mới
Xem Thêm
5