• VIÊN NGỌC QUÝ BẰNG GẠCH Ở VỊ TRÍ THUẬN TIỆN - 600M2*

Sunshine NorthViên Ngọc Quý BẰng Gạch Ở Vị Trí ThuẬn TiỆn - 600m2*

Bản tin đã hết hạn. Vui lòng liên lạc thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.
Liên hệ: 9313 7888
Address: 20 Mills Street, Sunshine North, Victoria
Property's Info: 4   2   2

0417 356 035
Director
0421 385 939
Senior Sales Executive

Mời bạn dành chút ít thời gian để bầu chọn:

ATTENTION REAL ESTATE AGENCIES AND HOME OWNERS: Place your houses for sales on Viet Times printed newspaper, and you will get your houses posted here absolutely FREE. Please mention the code: HOWF to have your houses posted free on our site and also receive a 1/4 page free for your profile. Total value is at least $3640*. Call us now: (03) 9008 3206.

Douglas Kay

Douglas Kay
Douglas Kay
9313 7888
dkay@douglaskay.com.au
280 Hampshire Road, Sunshine, Victoria 3020

Zoom+ Google Maps
Loading maps...

Khám phá sự bí ẩn thú vị trong đầu tư địa ốc tại Australia