Số lượng khoản vay mua nhà chỉ trả trước lãi giảm gần phân nửa Số lượng khoản vay mua nhà chỉ trả trước lãi giảm gần phân nửa
Việc Tổ chức Giám sát Tài chính Úc (APRA) siết chặt quy định nhằm hạn chế các khoản cho vay nhiều rủi ro đã dẫn đến kết quả là số lượng khoản vay mua nhà chỉ trả trước lãi giảm gần phân nửa chỉ trong ba tháng gần đây.
Tin Mới
Trang Trước
Xem Thêm  

Tin Tức Nổi Bật
Tin Tức Khác
Real Estate Thị trường nhà đất Australia