Nếu không có cải cách lớn, khủng hoảng khả năng mua nhà ở Úc sẽ còn tiếp tục thêm 40 năm nữa

22:00' 05-09-2017
Cuộc khủng hoảng về khả năng mua nhà ở Úc có khả năng sẽ còn tiếp tục thêm 40 năm nữa, trừ khi có những thay đổi lớn trên thị trường nhà đất, theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc (CEDA).

ABC News: Nic MacBean
 
Cuộc khủng hoảng về khả năng mua nhà ở Úc có khả năng sẽ còn tiếp tục thêm 40 năm nữa, trừ khi có những thay đổi lớn trên thị trường nhà đất, theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc (CEDA).
 
Báo cáo về tình hình nhà ở Úc kết luận rằng, áp lực từ nhu cầu nhà ở và các vấn đề về nguồn cung sẽ còn tiếp tục trong một tương lai có thể dự đoán trước.
 
“Trừ khi có bất cứ sự thúc đẩy lớn nào về mặt kinh tế, áp lực từ nhu cầu nhà ở có khả năng sẽ còn kéo dài đến 40 năm nữa, trong khi những hạn chế về nguồn cung sẽ vẫn tiếp tục.
 
Tình trạng này rõ ràng là sẽ xảy ra trong trường hợp dân số tăng nhanh tại các thành phố thủ phủ”, Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc cho biết.
Báo cáo cũng đã đưa ra tám khuyến nghị để cải thiện khả năng mua nhà ở Úc.
 
Chủ tịch của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, Giáo sư Rodney Maddock nói rằng, các cấp chính quyền nên cho phép nhiều nhà mới được xây dựng.
Song, ông Maddock tin rằng, có một sự mâu thuẫn cơ bản trong triết lý của thị trường nhà ở tại Úc.
 
Ông Maddock nói rằng “Chúng ta có một thị trường tự do về mặt cầu nhưng lại có rất nhiều hạn chế về mặt cung”.
 
Theo ông Maddock, các cấp chính quyền nên cung cấp thêm diện tích đất và giảm bớt các điều khoản hạn chế việc tái phát triển nhà ở.
 
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn dành chút ít thời gian để bầu chọn: