Tưởng chỉ còn "một cú điện thoại" là X-Men đoàn tụ vũ trụ Marvel, nhưng tình hình lại chẳng "dễ ăn" như vậy Tưởng chỉ còn "một cú điện thoại" là X-Men đoàn tụ vũ trụ Marvel, nhưng tình hình lại chẳng "dễ ăn" như vậy
Chủ tịch Kevin Feige của Marvel Studios cho biết ông chỉ còn cách thông báo X-Men và Fantastic Four chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) một cú điện thoại, nhưng lại không chắc chắn về câu trả lời của đầu dây bên kia.
Tin Mới
Xem Thêm