Google, Facebook chỉ có hơn 10 trung tâm dữ liệu lớn Google, Facebook chỉ có hơn 10 trung tâm dữ liệu lớn
Hai ông lớn công nghệ đặt máy chủ ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chỉ có hơn 10 trung tâm dữ liệu lớn.
Tin Mới
Xem Thêm