Ứng dụng tìm kiếm trạm xăng gần nhất và báo giá ở thời điểm tra cứu Ứng dụng tìm kiếm trạm xăng gần nhất và báo giá ở thời điểm tra cứu
Waze, ứng dụng chỉ đường từng được đánh giá cao hơn cả Google Map nay đã được tích hợp và có thể sử dụng trên hệ thống giải trí SYNC của Ford.
Tin Mới
Xem Thêm