Hơn 800 chiếc hộp so được tìm thấy tại Peru Hơn 800 chiếc hộp so được tìm thấy tại Peru
Hơn 800 chiếc hộp so được tìm thấy tại Peru cho thấy các dấu hiệu khoan xương với một số lỗ. Các nhà nghiên cứu cho rằng các bác sỹ phẫu thuật của Inca đã cải tiến kỹ thuật của họ qua 2000 năm.
Tin Mới
Xem Thêm