Vệt đen hình con rùa trên Mặt Trời lớn gấp đôi Trái Đất Vệt đen hình con rùa trên Mặt Trời lớn gấp đôi Trái Đất
Kính thiên văn ALMA hé lộ chi tiết mới từ những quan sát đầu tiên về Mặt Trời, bao gồm vệt đen khổng lồ giống hệt con rùa đang bơi ngang bề mặt thiên thể.
Tin Mới
Xem Thêm
5