Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Dien Thợ Sơn

sơn trong và ngoài, nhà hoặc shop

Liên hệ: 9546 6229
Địa chỉ: 74 Kemp Street, Springvale, VIC 3171. Ngành nghề: Thợ sơn
Total views to date: 9377 views. Last update 17/01/2019 15:42:47

DIỄN THỢ SƠN

• Sơn trong và ngoài

• Nhà hoặc shop

• Làm hoàn hảo trước khi sơn (fill & clean)

• Fill gáp (bể, nứt) cracks etc..

Khảo giá miễn phí

* NO JOB TOO SMAILL

L/L: DIỄN 9546 6229 • 0432 150 315
Tìm bản đồ của thương vụ Dien Thợ Sơn...

Liên hệ qua SMS
Bạn có tổng cộng 160 kí tự... Nội dung SMS – KHÔNG đánh tiếng Việt: Nhập mã bảo mật: 22696 vào ô dưới.

X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: 22696 vào ô bên dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Dien Thợ Sơn
Rating: 3 out of 5 based on 3 reviews.
Xin viết bình luận của mình cho Dien Thợ Sơn, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ