Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Anh Dien - Tho Son

sơn trong và ngoài, nhà hoặc shop

Liên hệ: 9546 6229
Địa chỉ: 74 Kemp Street, Springvale, VIC 3171. Ngành nghề: Thợ sơn
Total views to date: 6478 views. Last update 09/08/2018 17:13:59

DIỄN THỢ SƠN

• Sơn trong và ngoài

• Nhà hoặc shop

• Làm hoàn hảo trước khi sơn (fill & clean)

• Fill gáp (bể, nứt) cracks etc..

Khảo giá miễn phí

* NO JOB TOO SMAILL

L/L: DIỄN 9546 6229 • 0432 150 315
Tìm bản đồ của thương vụ Anh Dien - Tho Son...

Liên hệ qua SMS
Bạn có tổng cộng 160 kí tự... Nội dung SMS – KHÔNG đánh tiếng Việt: Nhập mã bảo mật: 13632 vào ô dưới.

X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: 13632 vào ô bên dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Xin viết bình luận của mình cho Anh Dien - Tho Son, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!