Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Handy man

Nhận sửa chữa những công việc nhỏ cho nhà cửa.

Liên hệ: 0408 898 868
Địa chỉ: Brunswick, VIC 3056. Ngành nghề: Thợ handyman
Total views to date: 5145 views. Last update 09/08/2018 17:13:56

HANDYMAN SỬA NHÀ 

Nhận sửa chữa những công việc nhỏ cho nhà cửa. Không nhận việc lớn. 

 

Vui lòng liên lạc Lou 0408 898 868 
Tìm bản đồ của thương vụ Handy man...


X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: 98885 vào ô bên dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Xin viết bình luận của mình cho Handy man, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!