Quảng bá dịch vụ một cách chuyên nghiệp

Anh Quang/ Farm

Địa chỉ: 38 Agnes Street, Noble Park, VIC 3174
Total views to date: 1137 views. Last update 14/09/2017 15:49:56
CHÚ Ý: Melbourne xin gọi số (03) 8080 1030 hay Sydney xin gọi số (02) 8080 5100, hay tại Mỹ 563.999.3268 từ bất cứ điện thoại nào để nghe đài Cherry Radio tiếng Việt và Nhạc yêu cầu! Tải App cho iPhone hay Samsung, Sony, LG ngay! *Xin lưu ý phí điện thoại.
Tại Anh Quang/ Farm, chúng tôi chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Cần người tại các vùng trong Melbourne. Để có được chất lượng dịch vụ cao nhất, mời quý bạn liên lạc với chúng tôi qua tin nhắn SMS, hay điện thoại trực tiếp qua số 0403 642 167 ngay hôm nay.Tìm bản đồ của thương vụ Anh Quang/ Farm...

Khảo giá qua SMS
Bạn có tổng cộng 160 kí tự... Nội dung SMS – KHÔNG đánh tiếng Việt: Nhập mã bảo mật: 51532 vào ô dưới.

X
Khảo giá qua email
Nhập mã bảo mật: 51532 vào ô bên dưới.
Want to have your business listed here FREE of charge, like Anh Quang/ Farm? Then contact or call us on (03) 9008 3206.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ
(BUSINESS SERVICE RATING)

  •   Rất tốt! (Good Service)
  •   Bình thường! (Average Service)
  •   Kém! (Below Expected)Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9008 3206!