NASA thử nghiệm thuốc "trường sinh bất lão" trên cơ thể người NASA thử nghiệm thuốc "trường sinh bất lão" trên cơ thể người
Có vẻ như mơ ước trường sinh bất lão của con người sắp thành hiện thực, đồng thời đem lại nhiều hy vọng cho các bệnh nhân ung thư hiện nay.
Tin Mới
Xem Thêm
5