Tìm thấy "rừng san hô" ở độ sâu 2.300m phía Tây Florida, Mỹ Tìm thấy "rừng san hô" ở độ sâu 2.300m phía Tây Florida, Mỹ
Đại dương luôn ẩn chứa mà con người luôn phải khám phá. Bởi, chúng ta mới chỉ có thể khám phá khoảng 5% bí mật dưới đại dương.
Tin Mới
Xem Thêm
5