Lần đầu tiên quay phim quá trình chỉnh sửa gen CRISPR Lần đầu tiên quay phim quá trình chỉnh sửa gen CRISPR
Toàn bộ quá trình protein Cas9 cắt đôi một đoạn DNA bằng cơ chế chỉnh sửa gen CRISPR đã được ghi lại bằng mũi dò có kích thước chỉ bằng một nguyên tử.
Tin Mới
Xem Thêm
5