Danh mục Lời Nguyện của báo Viet Times


Đề mục: Lời Nguyện.
  • Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ... Chi tiết