Danh mục Lời Nguyện của báo Viet Times


Đề mục: Lời Nguyện. Lượt xem: 1350.
  • Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ... Chi tiết
  • Đề mục: Lời Nguyện. Lượt xem: 6952.
  • Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ... Chi tiết
  • Đề mục: Lời Nguyện. Lượt xem: 4157.
  • Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ... Chi tiết
  • Đề mục: Lời Nguyện. Lượt xem: 6365.
  • Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ... Chi tiết