Mười ngày sau thảm bại, Yi Long đáp trả lời kêu gọi giải nghệ của truyền thông Trung Quốc Mười ngày sau thảm bại, Yi Long đáp trả lời kêu gọi giải nghệ của truyền thông Trung Quốc
Căn cứ vào những phát biểu mới nhất của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long thì có thể anh sẽ không giải nghệ sau thảm bại trước “Vua Muay Thái”.
Tin Mới
Xem Thêm
4