Brimbank: Kêu gọi đóng góp ý kiến để xây dựng Brimbank đến năm 2040

16:00' 08-02-2018
Hội đồng Thành phố Brimbank đang chuẩn bị lên Kế hoạch Cộng đồng Brimbank 2040 và muốn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân về việc phát triển Brimbank trong 20 năm tới.

  Photo: brimbank.vic.gov.au
  Thị trưởng Margaret Giudice nói rằng Kế hoạch Cộng đồng Brimbank sẽ là tầm nhìn chung để toàn thể cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và Hội đồng cùng hướng tới.
  “Chúng tôi kêu gọi các bạn chia sẻ ý kiến và nguyện vọng của mình để hỗ trợ Hội đồng lên kế hoạch vì tương lai lâu dài của Brimbank,” bà Giudice nói. “Có rất nhiều điều để chúng ta yêu thích Brimbank ngày nay như sự đa dạng văn hoá, di sản Bản địa và lịch sử công nghiệp đáng tự hào.
  Kế hoạch Cộng đồng Brimbank 2040 là cơ hội để xem xét các mục tiêu chung lâu dài của cộng đồng chúng ta. Khi xem xét việc phát triển Brimbank vào năm 2040, chúng ta nên suy nghĩ về những điều mà chúng ta đang đánh giá về Brimbank, cũng như những thách thức và cơ hội phía trước.”
  Hồi đồng Thành phố khuyến khích các thành viên cộng đồng, bao gồm người dân, các thương nhân, chủ sở hữu đất và các nhà cung cấp dịch vụ đóng góp ý kiến trực tuyến hoặc tham dự buổi hội thảo cộng đồng. “Buổi hội thảo này sẽ là cơ hội để người dân, các thương nhân và các thành viên khác trong cộng đồng hợp tác và chia sẻ những ý tưởng về tương lai của Brimbank,” bà Giudice nói.
  Hội thảo cộng đồng
  Thời gian: 5.30-9.30pm, thứ Năm 15/2
  Địa điểm: Sunshine Convention Centre, 460 Ballarat Road, Sunshine
  Để chia sẻ ý kiến trực tuyến, hoặc đăng ký tham dự hội thảo cộng đồng, vui lòng truy cập trang web brimbank.vic.gov.au.
  Thời hạn tham vấn ý kiến cộng đồng là Chủ nhật 25/2. Những ý kiến này sẽ được tham khảo để phát triển Bản thảo Kế hoạch Cộng đồng Brimbank 2040, và bản thảo này sẽ được công bố để người dân đóng góp ý kiến vào giữa năm 2018.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Deakin College Vùng: Burwood. Phone: 9244 5197
Xem thêm


Loading...

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ